พิมพ์ดีด

หากต้องการใช้บริการรถรับส่งฟรีของโรงแรมโปรดจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน รายละเอียดการติดต่อสามารถพบได้ในเอกสารยืนยันการจองห้องพัก

ผู้ที่มีรอยสักอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณอาบน้ำสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่น ๆ